Důležitá pracoviště

Pracoviště FPBT a rektorátu

Pracoviště budova patro místnost
Pedagogické oddělení rektorátu A 2 283, 285
Fakulta potravinářské a biochem. technologie B přízemí 10
Ústav biochemie a mikrobiologie B 2 245
Ústav biotechnologie A 1 111
Ústav sacharidů a cereálií B přízemí 38
Ústav mléka, tuků a kosmetiky B přízemí 60
Ústav analýzy potravin a výživy B 1 162
Ústav konzervace potravin B 2 268
Ústav přírodních látek A 2 244

Děkanáty ostatních fakult VŠCHT v Praze

Pracoviště budova patro místnost
Fakulta chemické technologie A suterén 03
Fakulta technologie ochrany prostředí B přízemí 66
Fakulta chemicko-inženýrská B přízemí 02

Bližší údaje o úředních hodinách jednotlivých děkanátů, kontaktů na odpovědné pracovníky a odkazy na další důležitá pracoviště viz Seznam studijních referentů.