Organizace akademického roku

Akademický rok 2018/2019

Akademický rok 2018/2019 začíná 10. září 2018 a končí 8. září 2019.

Zimní semestr

17. 9. 2018 - 21. 12. 2018 výuka
2. 1. 2019 - 15. 2. 2019 zkouškové období

Letní semestr

18. 2. 2019 - 24. 5. 2019 výuka
27. 5. 2019 - 28. 6. 2019 zkouškové období
26. 8. 2019 - 6. 9. 2019 zkouškové období

Státní závěrečné zkoušky a promoce

Bakalářské studium
Studenti 3. ročníku, resp. 4. ročníku pro čtyřleté studijní obory, odevzdávají bakalářské práce pro 1. termín SZZ do 7. června 2019, pro 2. termín SZZ do 9. července 2019.

Státní závěrečné zkoušky se konají ve dvou termínech:
1. termín od 17. do 28. června 2019
2. termín od 26. srpna do 6. září 2019.

Náhradní a opravné SZZ se konají v termínu od 26. srpna do 6. září 2019. Konkrétní data stanoví děkani fakult.

Promoce absolventů bakalářského studia se budou konat 9. a 10. října 2019.

Magisterské studium
Studenti II. ročníku odevzdávají diplomové práce do 10. května 2019.

Státní závěrečné zkoušky se konají od 3. do 7. června 2018. Konkrétní data stanoví děkani fakult. Termín konání náhradních a opravných SZZ stanovuje děkan.

Promoce absolventů magisterského studia se budou konat ve dnech 19. až 21. června 2019.

Začátky a konce vyučovacích hodin

1 8:00 - 8:50 7 14:00 - 14:50
2 9:00 - 9:50 8 15:00 - 15:50
3 10:00 - 10:50 9 16:00 - 16:50
4 11:00 - 11:50 10 17:00 - 17:50
5 12:00 - 12:50 11 18:00 - 18:50
6 13:00 - 13:50 12 19:00 - 19:50

Dokumenty