Studijní programy a obory

Přehled studijních programů a oborů bakalářského studia

Fakulta potravinářské a biochemické technologie

Studijní program: Potravinářská a biochemická technologie

Studijní obor Forma Doba Kapacita
Biochemie a biotechnologie P, K 3 100
Chemie a analýza potravin P, K 3 80
Technologie potravin P, K 3 80

Studijní program: Syntéza a výroba léčiv

Studijní obor Forma Doba Kapacita
Biotechnologie léčiv P 3 60

Studijní program: Forenzní analýza

Studijní obor Forma Doba Kapacita
Forenzní analýza P 3 100

P - presenční forma studia, K - kombinovaná forma studia

Přehled studijních programů a oborů magisterského studia

Fakulta potravinářské a biochemické technologie

Studijní program: Biochemie a biotechnologie

Studijní obor Forma Doba Kapacita
Obecná a aplikovaná biochemie P 2 25
Mikrobiologie P 2 20
Biotechnologie P 2 20

Studijní program: Klinická bioanalytika

Studijní obor Forma Doba Kapacita
Laboratorní metody a příprava léčivých přípravků P 2 20

Studijní program: Forenzní analýza

Studijní obor Forma Doba Kapacita
Forenzní biologická analýza P 2 30

Studijní program: Forenzní Syntéza a výroba léčiv

Studijní obor Forma Doba Kapacita
Biotechnologie léčiv P 2 20

Studijní program: Technologie potravin

Studijní obor Forma Doba Kapacita
Technologie potravin P 2 45

Studijní program: Chemie a analýza potravin

Studijní obor Forma Doba Kapacita
Kvalita a bezpečnost potravin P 2 25
Chemie přírodních látek P 2 15

P - presenční forma studia, K - kombinovaná forma studia